On Jews and Criminality

In jos

On Jews and Criminality Empty On Jews and Criminality

Mesaj Scris de ILUMINATI la data de Mar 13 Oct 2015 - 4:43

The Jewish Chronicle revealed today
that the “number of Jews in prison has increased by 82 per cent since 2002, nearly four times more than the national rate.” The most common crimes Jews were convicted of were violence against another person, sex offences and drugs.
But, some good news - according to Rabbi Michael Binstock, director of Jewish Prison Chaplaincy, “the figures undermined the stereotype that Jewish offenders were more likely to be guilty of so-called white-collar crimes.” The Jewish assimilation project has at last prevailed. As Rabbi Binstock asserts “the myth is they’re all there for fraud, which is untrue. We have a lot of sex offenders, paedophiles and abusers, and several serving life for murder — the full gamut of crime, in fact.”
It seems that in spite of the huge leap in the number of Jews behind bars, Jewish criminals are not over represented in British jails. The most recent census in 2011 showed that Jews make up 0.47 per cent of people in England and Wales, while Jewish inmates constitute 0.38 per cent of the prison population. And this is a relief, because the Jewish Zio-con elite is vastly over-represented in our media, finance and political lobbying. They are advocating and pushing our kingdom into more and more immoral interventionist wars. Their efforts are making our entire society into a criminal collective.
Britain is holding its breath for the trial of who allegedly fiddled with orphans in his marital bed at the time he was the official representative of British Jewry (as the President of the Board of Deputies of British Jews, 1978-1985). The new findings confirm that there is a serious issue with sex crimes within the community of the chosens- “though Jews committed proportionately much less theft than the wider population, three times more members of the community were convicted for sexual offences.”
Maybe one way to resolve this embarrassing surge in the number of Jewish sex offenders in the UK is to make an exception for the Jews; accepting that members of their community are slightly more titillated and should be exempt from laws against sex offences. I am sure that the forceful Conservative Friends of Israel (CFOI) together with its twin lobby group, the Labour Friends of Israel, know how to push for such a change in British law. After all, the vast majority of British MPs are affiliated with these two ultra Zionist lobbies and committed to Jews and their interests.
Seemingly, the Palestinians, who have been seen their homeland robbed for more than a century, are not alone: twice as many Jews (in comparison with the rest of Brits) are imprisoned for robbery (theft by means of force or fear).
One may have to accept that the reality of the Jewish State is not at all remote from the reality of the Jewish State of being. Though not all Israelis are convicted criminals, it is hard to miss the fact that an Israeli ex-president is a convicted sex offender. Another Israeli prime minister is a convicted fraudster. The Israeli Knesset has always been a shelter for Israeli and Jewish criminals. Most Israeli political and military leaders are war criminals awaiting conviction. And when it comes to the robbery and theft of Palestine, the entire Jewish state and the vast majority of world Jewry are complicit. I guess that the statistics published today by the Jewish Chronicle help us to grasp the Jewish cultural continuum.
-###-
Gilad Atzmon is a British Jazz artist and author. Gilad was born in Israel in 1963 and trained at the Rubin Academy of Music, Jerusalem (Composition and Jazz). A multi-instrumentalist he plays saxophones, clarinet and ethnic woodwind instruments. His album ExileOn Jews and Criminality Ir?t=thepeoplesvoi-20&l=as2&o=1&a=B00008ZZ7Y was the BBC jazz album of the year in 2003. Gilad writes on political matters, social issues, Jewish identity and culture. His papers are published on very many press outlets around the world. Gilad is a popular political analyst and is often guesting on Television and Radio stations around the world such as RT, Press TV, BBC and many more. Atzmon's novels 'Guide to the PerplexedOn Jews and Criminality Ir?t=thepeoplesvoi-20&l=as2&o=1&a=1852428260
ILUMINATI
ILUMINATI

Mesaje : 387
Data de înscriere : 16/02/2013

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

On Jews and Criminality Empty Re: On Jews and Criminality

Mesaj Scris de ILUMINATI la data de Mar 13 Oct 2015 - 4:44

The Cronica evreiesc dezvaluit astazi
că "numărul evreilor în închisoare a crescut cu 82 la suta din 2002, de aproape patru ori mai mult decat rata nationala." Cele mai frecvente infracțiuni de evrei au fost condamnate au fost violență împotriva unei alte persoane, infracțiunile sexuale si medicamente.
Dar, o veste bună - în conformitate cu rabinul Michael Binstock, director al evreiești Prison Chaplaincy, "cifrele subminat stereotipul că infractorii evrei au fost mai susceptibile de a fi vinovat de așa-numitele crime cu gulere albe." Proiectul asimilare evreiesc are în sfârșit prevalat. Ca afirmă Rabbi Binstock "mitul este că sunt toate acolo pentru fraudă, care este neadevărat.Avem o mulțime de infractori sexuali, pedofili și agresori, și servind mai multe viață pentru omor - gama completă de infracțiuni, de fapt. "
Se pare că, în ciuda salt imens în numărul evreilor în spatele gratiilor, infractorii evrei nu sunt peste reprezentat în închisorile britanice. Cel mai recent recensământ, în 2011, a arătat că evreii alcătuiesc 0,47 la suta de oameni din Anglia si Tara Galilor, în timp ce deținuții evrei constituie 0,38 la sută din populația închisorii. Și aceasta este o ușurare, pentru că evreu elita Zio-con este mult supra-reprezentate în mass-media noastră, finanțe și lobby politic. Acestea sunt pledează și împingând regatul nostru în mai multe și mai imorale războaie intervenționiste. Eforturile lor sunt de luare întregii noastre societăți într-un colectiv de criminal.
Marea Britanie ține respirația pentru procesul de  care ar fi gadila cu orfani în patul lui marital în momentul în care a fost reprezentantul oficial al British evreilor (ca președinte al  Consiliului de Deputaților din evrei britanici,  1978-1985). Noile descoperiri confirmă faptul că există o problemă serioasă cu crime sexuale în cadrul comunității a chosens- ", deși evreii comis mai furt proporțional mult decât populația mai largă, de trei ori mai mulți membri ai comunității au fost condamnați pentru infracțiuni sexuale."
Poate o modalitate de a rezolva această creștere jenant a numarului de delincvenților sexuali evrei în Marea Britanie este de a face o excepție pentru evrei; acceptând că membrii comunității lor sunt ceva mai entuziasmați și ar trebui să fie scutite de legi împotriva infracțiunilor sexuale. Sunt sigur că puternice  Prietenii conservatoare ale lui Israel  (Cfol), împreună cu grupul său de lobby geamăn, a  Prietenii Muncii din Israel, știu cum să facă presiuni pentru o astfel de schimbare în legislația britanică. La urma urmei, marea majoritate a parlamentarilor britanici sunt afiliate cu aceste două lobby-uri ultra sioniste și sa angajat să evrei și interesele lor.
Aparent, palestinienii, care au fost observate patria lor jefuit de mai bine de un secol, nu sunt singuri: de două ori mai mulți evrei (în comparație cu restul de britanici) sunt încarcerați pentru jaf (furt prin forță sau frică).
Se poate să accepte că realitatea a statului evreu nu este deloc departe de realitatea statului evreu de a fi. Deși nu toate israelienii sunt condamnați criminali, este greu să ratezi faptul că un ex-președinte israelian este un condamnat  infractor desex. Un alt prim-ministrul israelian este un  infractor condamnat. Knesset-ului israelian a fost întotdeauna un adăpost pentru infractori israeliene și evreiești. Majoritatea liderilor politici și militari israelieni sunt criminali de război așteaptă condamnare.Iar când vine vorba de jaf și furt din Palestina, întregul statul evreu și marea majoritate a evreimii mondiale sunt complici. Cred că statisticile publicate astazi de catre Cronica evreiască să ne ajute să înțelegem continuumul cultural evreiesc.
- ### -
Gilad Atzmon  este un artist de jazz britanic și autor. Gilad a fost născut în Israel în 1963 și instruit la Academia de Muzică Rubin, Ierusalim (Componența și Jazz). Un multi-instrumentalist făcut câteva saxofoane, clarinet și instrumente de suflat din lemn etnice. Albumul său  ExilulOn Jews and Criminality Ir?t=thepeoplesvoi-20&l=as2&o=1&a=B00008ZZ7Y  a fost BBC albumul de jazz al anului în 2003. Gilad scrie pe chestiuni politice, probleme sociale, identitatea și cultura evreiască. Lucrările sale sunt publicate pe foarte multe puncte de vânzare de presă din întreaga lume. Gilad este un analist politic popular și este de multe ori guesting pe posturile de radio și televiziune din întreaga lume, cum ar fi temperatura camerei, Press TV, BBC și multe altele. Romanele "Atzmon de Ghid pentru nedumeritOn Jews and Criminality Ir?t=thepeoplesvoi-20&l=as2&o=1&a=1852428260
ILUMINATI
ILUMINATI

Mesaje : 387
Data de înscriere : 16/02/2013

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum