'Moderate Rebels' Are Planning Suicide Attacks on Russians in Syria

In jos

'Moderate Rebels' Are Planning Suicide Attacks on Russians in Syria

Mesaj Scris de ce e val ca valul trece la data de Vin Oct 16, 2015 6:52 am
Originally appeared at The Daily Beast


After more than a week of Russian aerial attacks, Syrian rebels plan to hit back with double agents and suicide bomber]s.
“First, we will endure the violent aerial bombardment, then move to weaken Russia by all means available, such as recruiting agents in the ranks of the regime to provide us with the movements of the Russians and the regime,” Capt. Rashid al-Hourani, from the rebel Homs Liberation Movement, told The Daily Beast by telephone.
The Homs Liberation Movement—a division of the U.S.-backed Free Syrian Army—seems ready to use tactics associated with ISIS. “We will conduct martyrdom operations carried out by dissident officers,” al-Hourani said, using a euphemism for suicide attacks.
Though this may not be all that surprising. The Movement is an Islamist faction known to be a close military ally of the official al Qaeda franchise in Syria known as Jabhat al-Nusra. According to Genevieve Casagrande, an analyst at the Washington, D.C.-based Institute for the Study of War, “The relationship between Nusra and Tahrir Homs with regards to governance was thought of as ‘uneasy’ when Nusra first started to assert itself (and it’s strict version of sharia) in Homs, however, they have likely grown closer as time has gone on and probably are currently participating in joint rebel governance structures together.” Al-Nusra has already warned Russia that it will face another Afghanistan in Russia.
Also, the Movement is in a desperate situation. Its bases are in al-Rastan, Talbiseh, and other cities in the rebel enclave between Hama and Homs in western Syria, an area encircled by the Russian-backed Syrian army—and a main target of Russian bombing and cruise-missile attacks that kicked off in late September.  
Russia has deployed at least 35 warplanes plus helicopters and hundreds of military advisers to Syria.The Movement’s territory bisects a highway linking Damascus with Latakia, where the Russian military has its Syria headquarters. For the Syrian government to link up with the Russians and secure arguably its most important supply route, it must clear out the rebels north of Homs, including al-Hourani’s fighters.
The battle will involve more than planes, tanks and infantry. The media are also a weapon.
The Syrian government and its Iranian and Russian allies portray all rebels, including the Free Syrian Army, as terrorists. The Movement has a plan to defend itself against potentially demoralizing propaganda. “We will create a unified media outlet to carry news of our victories over both the Russians and the regime to strengthen morale and enthusiasm among the fighters,” al-Hourani said.
Russian President Vladimir Putin has suggested that the FSA should join the Russian and Syrian militaries in battling ISIS, but al-Hourani said that Russian airstrikes have only succeeded in unifying Syria's squabbling rebel factions against Moscow and Damascus. In early October, 41 rebel units announced that they would begin targeting Russian forces. The Egyptian Muslim Brotherhood and Saudi clerics have called for anti-Russian jihad.
But al-Hourani said he rejected holy war. “We are neither secular nor Islamic,” he said. “We represent Syrian society—a tolerant, moderate state.” 
To be fair, even American-trained “secular” rebels have fought alongside al Qaeda, refused to oppose it, surrendered to it and armed it with American-made weapons. But the Movement says it wants to be an American ally in Syria. “There is no relationship between the Homs Liberation Movement and America,” al-Hourani told The Daily Beast, “but we would like there to be one.”
But the rebel officer said he wants different weaponry than the United States has provided other rebel brigades. “The weapons provided by the United States are defensive rather than offensive, requiring those who receive them to fight political battles according to implemented procedures,” al-Hourani said. “The factions armed by America cannot conduct any operations by themselves.”Al-Hourani said he hoped the Americans would arm his unit, as it has done for other FSA brigades. The United States had two separate programs to train and equip Syrian rebels—one run by the CIA, which targets Assad regime forces, plus another, less secretive effort that managed to deploy just a handful of fighters, tasked with only fighting ISIS, at a cost of $500 million. The White House canceled the latter program last week, after The Daily Beast showed how U.S.-provided materiel was last seen in the hands of a rebel commander who had gone rogue and denounced the Pentagon program. The White House said it would soon launch a new train-and-equip effort
Left to its own devices, the Homs Liberation Movement won't bother trying to fight like the Americans do, according to Al Hourani. Instead, the rebel group will borrow a page from ISIS—and infiltrate, then suicide-bomb, the Russian-regime coalition.
avatar
ce e val ca valul trece

Mesaje : 121
Data de înscriere : 11/07/2013

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: 'Moderate Rebels' Are Planning Suicide Attacks on Russians in Syria

Mesaj Scris de ce e val ca valul trece la data de Vin Oct 16, 2015 6:54 am


Inițial a apărut la The Daily Beast


După mai mult de o săptămână de atacuri aeriene ruse, rebelii sirieni intenționează să lovit din spate cu  agenți dubli și atentator sinucigaș ]s.
"În primul rând, vom suporta bombardament aerian violent, apoi trece la slăbi Rusia prin toate mijloacele disponibile, cum ar fi agenții de recrutare în rândurile regimului pentru a ne furniza mișcările rușilor și regimul," Cpt. Rashid al- Hourani, de la rebel Homs Mișcarea de Eliberare, a declarat pentru The Daily Beast prin telefon.
Homs Mișcarea de Eliberare-o divizie a sprijinit de SUA gratuit sirian Armatei-pare gata de a folosi tactici asociate cu ISIS. "Vom efectua operațiuni martiriu efectuate de ofițerii de disidenți", al-Hourani spus, folosind un eufemism pentru atacuri sinucigașe.
Deși acest lucru nu poate fi tot ceea ce este surprinzător. Mișcarea este o facțiune islamist cunoscut a fi  un aliat militar apropiat al francizei oficial al-Qaida în Siria, cunoscut sub numele Jabhat al-Nusra. Potrivit Genevieve Casagrande, un analist de la Institutul Washington, DC, pe baza pentru Studierea War, "Relația dintre Nusra și Tahrir Homs cu privire la guvernanța a fost gândit ca" neliniștită "când Nusra început să se afirme (și este Versiunea strict de Sharia) în Homs, cu toate acestea, s-au probabil crescut aproape ca timpul a trecut mai departe și, probabil, sunt în prezent participă în structurile de guvernanță rebele comun împreună. "Al-Nusra a  avertizat deja  Rusia că va confrunta cu un alt Afganistan în Rusia.
De asemenea, mișcarea este într-o situație disperată. Bazele sale sunt în al-Rastan, Talbiseh, și în alte orașe din enclava rebel dintre Hama și Homs în vestul Siriei, o zonă înconjurată de sirian armata-și ruso-sprijinit un obiectiv principal de bombardament și de croazieră-rachete atacuri rusești care a dat off la sfârșitul lunii septembrie.  
Rusia a desfășurat cel puțin 35 de avioane, plus elicoptere și sute de  consilieri militari cătreSiria.
Teritoriul mișcării intersectează o autostradă care leagă Damasc cu Latakia, unde armata rusă are sediul Siria. Pentru guvernul sirian a lega cu rușii și sigur, fără îndoială, traseul de aprovizionare cel mai important, trebuie să clar rebelii la nord de Homs, inclusiv luptători Al-Hourani lui.Lupta va implica mai mult de avioane, tancuri și infanterie.Mass-media sunt, de asemenea o armă.
Guvernul sirian și aliații săi iraniene și ruse prezinte toate rebeli, inclusiv Armata Siriană Liberă, ca teroriști. Mișcarea are un plan să se apere împotriva propagandei potențial demoralizatoare. "Vom crea o priză media unificat pentru a efectua știri de victorii noastre atât prin ruși și regimul de a consolida moralul și entuziasm în rândul luptătorilor", a declarat al-Hourani.
Președintele rus Vladimir Putin a sugerat că FSA ar trebui să adere militarilor ruși și sirieni în lupta ISIS, dar al-Hourani a spus că loviturilor aeriene din Rusia au reușit doar în unificarea certarete facțiuni rebele Siria împotriva Moscova și Damasc. La începutul lui octombrie, 41 de unități de rebeli au anunțat că vor începe de direcționare forțelor ruse. Cele egiptene Frăției Musulmane și Arabia clericii au solicitat jihad anti-rus.
Dar al-Hourani a spus că a respins războiul sfânt. "Suntem nici laic, nici islamic", a spus el. "Noi reprezentam societatea-un stat sirian tolerant, moderat." 
Pentru a fi corect, chiar american-instruit rebelii "seculare" au luptat alături de Al-Qaida, a refuzat să i se opună, predat la aceasta, și înarmați cu arme americane făcut. Dar mișcarea spune că vrea să fie un aliat american în Siria. "Nu există nici o relație între Mișcarea de Eliberare Homs și America", a declarat al-The Daily Beast Hourani ", dar ne-ar plăcea să existe unul."
Dar ofițerul rebel a declarat că dorește diferit arme decât Statele Unite ale Americii a oferit alte brigăzi rebele. "Armele furnizate de Statele Unite ale Americii sunt defensive, mai degrabă decât ofensiv, care necesită cei care le primesc să lupte politice în conformitate cu procedurile implementate", a declarat al-Hourani. "Cele facțiuni armate de America nu poate efectua orice operațiuni de la sine." Al-Hourani a declarat că speră americanii ar braț unitatea sa, așa cum a făcut pentru alte brigăzi FSA. Statele Unite ale Americii a avut două programe separate pentru a instrui și dotarea sirian rebeli-un termen de CIA, care vizeaza forțele regimului Assad, plus un alt, efort mai secretos, care a reușit să implementeze doar o mână de luptători, însărcinat cu doar lupta ISIS, la o cost de 500 de milioane de $. Casa Albă a anulat această din urmă programul de săptămâna trecută, după ce The Daily Beast a arătat cât de materiale US-condiția a fost vazut ultima data in mainile unui comandant rebel care a plecat rogue și a denunțat programul Pentagonului. Casa Albă a declarat că va în curând  lansat un nou efort de tren-și-Equip. 
La stânga la propriile dispozitive, Mișcarea de Eliberare Homs nu va deranja încercarea de a lupta ca americanii fac, potrivit Al Hourani. În schimb, grupul rebel va împrumuta o pagină din ISIS-și infiltreze, apoi sinucidere-bombă, coaliția-regim rus.
avatar
ce e val ca valul trece

Mesaje : 121
Data de înscriere : 11/07/2013

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum