Israelis Are Today’s Nazis

In jos

Israelis Are Today’s Nazis

Mesaj Scris de KLEIN_RALU la data de Sam Oct 24, 2015 11:19 pm

http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Voices.php/2015/10/22/israelis-are-today-s-nazis
&
http://inveroa.blogspot.ro/2015/10/israelis-are-todays-nazis.html

Israel terrorizes Palestinians the same way Nazis brutalized Jews - disgracefully supported by Western regimes and supportive media, ignoring decades of racist persecution, including ongoing genocidal high crimes demanding accountability. More on Israeli ruthlessness below.
Resistance against Nazi tyranny during WW II occurred in every occupied country, as well as in Germany - from Hitler’s rise to power until the Third Reich’s fall in spring 1945, including plans to oust Hitler and end the scourge of Nazism. Throughout occupied Europe, Russian, French, Dutch, Belgian, Slavic, Polish, Scandinavian, even Italian resistance challenged its ruthlessness.
Heroic individuals and groups operated underground - risking their lives for freedom, including committing acts of sabotage against Axis powers, as well as working with allied countries.
They were hailed as courageous patriots, freedom fighters for peace, equity and justice, partisans on the right side of history.
Scores of notable figures were cited for challenging Nazi (and imperial Japanese) tyranny, including France’s Charles de Gaulle, Yugoslavia’s Josip Tito and Vietnam’s Ho Chi Minh, plus numerous others most people forgot.
Soviet partisans were especially heroic, waging unrelenting guerrilla war against Nazi occupiers - from behind enemy lines and bases within Soviet-held territory, aided by the Red Army, involved in major operations, part of a four-year liberating struggle.
Palestinian resisters heroically challenge the scourge of Israel’s ruthless occupation - international law affirming the legitimacy of their struggle.
UN Resolution A/RES/3246 (XXIX) (November 1974) “(r)eaffirms the legitimacy of the peoples’ struggle for liberation form colonial and foreign domination and alien subjugation by all available means, including armed struggle.”
“Strongly condemns all Governments which do not recognize the right to self-determination and independence of peoples under colonial and foreign domination and alien subjugation, notably the peoples of Africa and the Palestinian people.”
UN Resolution A/RES/33/24 (November 1978) “(r)eaffirms the legitimacy of the struggle of peoples for independence, territorial integrity, national unity and liberation from colonial and foreign domination and foreign occupation by all available means, particularly armed struggle.”
Numerous other UN resolutions affirm the right of all occupied people oppressed by colonial foreign domination to use armed struggle for freedom - especially long-suffering Palestinians, ruthlessly occupied for nearly half a century, no end to their misery in prospect.
Israel considers all acts of resistance “terrorism,” including political activism and young children throwing stones - its own high crimes of war and against humanity misportrayed as defending national security.
On Sunday, protesters for Palestinian rights took to European streets, denouncing Israeli violence. London Palestine Action activists marched to BBC headquarters, expressing “solidarity for Palestinian resistance.” One addressed others participating, saying:
“We know that as long as the UK media keeps repeating Israeli government press releases and portraying Palestinians as either only helpless victims or violent aggressors, we have to shout out loud that there is (the) right of an occupied people to resist” - affirmed under international law as explained above.
Jewish EuroPalestine president Olivia Zemor is barred from entering Israel. She told hundreds of Palestinian supporters in Paris:
“The Israeli government has chosen to provoke the Palestinians, to humiliate them, to be involved in the escalation of violence, because the media spotlight is elsewhere at the moment.”
She called on the Hollande regime to stop supporting the “terrorist Israeli state,” adding:
“Today we stand behind the Palestinians and we aren't ready to negotiate, since there is nothing to negotiate. The only thing that remains is to take up arms.”
Israel doesn’t negotiate. It demands, unwilling ever to accept Palestinian self-determination, pursuing longstanding slow-motion genocide. The only solution is sustained, committed resistance. Nothing else can work.
-###-
Stephen Lendman lives in Chicago and can be reached atlendmanstephen@sbcglobal.net.
His new book as editor and contributor is titled "Flashpoint in Ukraine: How the US Drive for Hegemony Risks World War III".
Visit his blog site at sjlendman.blogspot.com.
Listen to cutting-edge discussions with distinguished guests on the Progressive Radio News Hour on the Progressive Radio Network.
It airs three times weekly: live on Sundays at 1PM Central time plus tw

KLEIN_RALU

Mesaje : 115
Data de înscriere : 10/06/2013

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Israelienii sunt naziștii zilei

Mesaj Scris de KLEIN_RALU la data de Sam Oct 24, 2015 11:21 pm

Israel terorizează palestinieni în același mod naziștii brutalizat evrei - susținută rușinos de regimurile occidentale și mass-media de susținere, ignorând decenii de persecuție rasiste, inclusiv în curs de desfășurare pentru crime de mare genocid exigente responsabilitate. Mai multe despre cruzime israelian de mai jos.
Rezistență împotriva tiraniei naziste în timpul al doilea război mondial a avut loc în fiecare țară ocupată, precum și în Germania - de la naștere lui Hitler la putere până în toamnă al treilea Reich în primăvara anului 1945, inclusiv planuri de a elimina pe Hitler și să pună capăt flagelul nazismului. De-a lungul Europa ocupată, rusă, franceză, olandeză, belgian, slavă, poloneză, scandinav, chiar rezistență italian contestat cruzime sa.
Persoane eroice și grupuri operat subteran - își riscă viața pentru libertate, inclusiv comiterea actelor de sabotaj împotriva puterilor Axei, precum și de lucru cu țările aliate.
Ei au fost salutat ca patrioți curajos, luptători pentru libertate pentru pace, echitate și justiție, partizani pe partea dreaptă a istoriei.
Zeci de personalități notabile au fost citate pentru a contesta nazist (și japoneză imperiale) tiraniei, inclusiv Franța Charles de Gaulle, Iugoslavia lui Josip Tito și Vietnam Ho Chi Minh, plus multe altele cei mai mulți oameni uitat.
Partizani sovietici au fost deosebit de eroică, purtarea inexorabil razboi de gherila impotriva ocupantilor nazisti - din spatele liniilor inamice si baze de pe teritoriul sovietic-a avut loc, ajutat de Armata Roșie, implicate în operațiuni majore, parte dintr-o luptă eliberatoare de patru ani.
Resisters palestiniene provocare eroic flagelul ocupației nemilos Israel - dreptul internațional afirmarea legitimității luptei lor.
Rezoluția ONU A / RES / 3246 (XXIX) (noiembrie 1974) "(r) eaffirms legitimitatea luptei popoarelor pentru eliberare forma colonial și dominației străine și subjugare străin prin toate mijloacele disponibile, inclusiv lupta armată."
"Condamnă cu fermitate toate guvernele care nu recunosc dreptul la autodeterminare și independență a popoarelor aflate sub dominație colonială și externe și de subjugare străin, în special popoarele din Africa și poporului palestinian".
Rezoluția ONU A / RES / 33/24 (Noiembrie 1978) "(r) eaffirms legitimitatea luptei popoarelor pentru independență, integritate teritorială, unitatea națională și de eliberare de sub dominația colonială și străine și ocupație străină prin toate mijloacele disponibile, înarmat special lupta. "
Numeroase alte rezoluții ale ONU afirma dreptul tuturor persoanelor ocupate oprimate de dominație străină colonială a utiliza luptă armată pentru libertatea - în special de lungă suferință palestinieni, fără milă ocupat timp de aproape o jumătate de secol, nici un capăt la mizeria lor în perspectivă.
Israel consideră toate actele de rezistență "terorism", inclusiv activism politic și copii mici aruncau cu pietre - propriile crime de război și mari împotriva umanității misportrayed ca apărarea securității naționale.
Duminică, protestatarii de drepturi de palestinieni au ieșit în străzi europene, denunțând violență israelian. Activiști de acțiune Londra Palestina au mărșăluit la sediul BBC, exprimându-One adresat alții participante, declarând că "solidaritate pentru rezistenta palestiniană.":
"Noi știm că, atâta timp cât mass-media din Marea Britanie continuă să repete comunicate de presă guvernului israelian și portretizarea palestinieni, fie ca doar victime neajutorate sau agresori violente, trebuie să strige cu voce tare că nu există (The) dreptul unui popor ocupate pentru a rezista" - a afirmat în conformitate cu dreptul internațional ca sa explicat mai sus.
Președintele EuroPalestine evreiască Olivia Zemor este interzis de la intrarea Israel. Ea a declarat sute de suporteri palestiniene din Paris:
"Guvernul israelian a ales sa provoace palestinieni, pentru a le umili, să se implice în escaladarea violenței, pentru că lumina reflectoarelor mass-media este în altă parte în acest moment."
Ea a solicitat cu privire la regimul Hollande pentru a opri sprijinirea "statului israelian terorist", adăugând:
"Astăzi vom sta în spatele palestinienii și nu suntem pregătiți să negocieze, deoarece nu există nimic de a negocia. Singurul lucru care rămâne este de a lua armele. "
Israel nu negociază. Se cere, nu doresc niciodată să accepte autodeterminare palestinian, urmărind lungă durată genocid slow-motion. Singura soluție este susținută, rezistenta angajat. Nimic altceva nu poate lucra.
- ### -
Stephen Lendman locuiește în Chicago și se poate ajunge lalendmanstephen@sbcglobal.net.
Noua sa carte ca editor și colaborator este intitulat "Flashpoint în Ucraina: Cum unității SUA pentru hegemonie Riscuri al treilea război mondial".
Vizitati site-ul blog-ul său de la  sjlendman.blogspot.com.
Ascultați discuțiile de vârf, cu oaspeți distinși la radio Progresiste News oră Radio Rețeaua Progressive.
Se difuzează trei ori pe săptămână: trăiesc în zilele de duminică, la 13 ora Central plus tw

KLEIN_RALU

Mesaje : 115
Data de înscriere : 10/06/2013

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum