TE CACI PE TINE DE RAS

In jos

TE CACI PE TINE DE RAS Empty TE CACI PE TINE DE RAS

Mesaj Scris de Admin la data de Sam Oct 14, 2017 8:25 pm

Nu toate Știrile ori Emisiunile prezentate de Televiziuni este benefice pentru psihicul trupului uman !!!
Asfel Știrea prezentată marți ori mercuri cum că un Locatar din Orașul Lupeni ân tinp ce dormea rupt de Realitate sa prăbușit cutot cu pat prin dușemea dela Etaj până la Parteru Blocului ia afectat cunplit liniștea interioară a lui Socrămiu !!!!
Fiind comvins că orcând i se poate ântânpla și lui, marți seara parcă dorea să renunțe la traiul Costănțean dela Etaj 8 zicând că ,,Mia venit dor de casa dela Slobozia !! Mâine parcă maș duce să văd dacă e toate ân regulă pe acolo..." ceea ce a făcut pe Cumnații Dinul și Marin să zică ântrun glas că ,,Să âți iei și un hârleț că poate treci și pela Bunica prin Cimitir so vezi ce mai face !!!" iar pe femeea mea să zică că ,,Dar dacă tot o dezgropi pe măta poate sapi groapa mai largă și rămâi cu totu' definitiv acolo, nu te mai ântorci la Costanța !!!! Tot ce trebue să faci este să âți iei sicriul de pe balcon că și așa dacă bag borcanele de zacuscă ân el știi bine că face mucegai !!!!"
Văzând că nu are cu cine discuta ân casă, a ânpărtășit prin vecini ideia cum că orcând Blocul poate ceda supt greutate, reușind să bage o groază teribilă ân toți !!!
Hotărât să se ia o măsură logică la situația creată, Socrămiu nu âși găsește liniștea !!!
Ân Uscător unde șia făcut Sediul fiind spațiul mai strâmp a bătut ân tavan și ân dușemea tot felu de cue, cârlige și șurupe ântre care a legat niște lanțuri groase asfel âncât dușemeaua fiind legată de tavan să nu se prăbușească ân tinp ce el făcea niște Planuri la biurou !!!
Deoarece femeea mea âncă nu ia cunpărat o șalopetă nouă de Schiu unblă cu cea de anul trecut care ia rămas mică la mâneci și la craci, iar ca semn distinctiv cum că gândește intens la o Soluție salvatoare la frunte șia legat o panblică cum poartă Artistu Nistor Marean iar părul destul de netuns și barba vâlvoi âți dă inpresia când âl vezi cum se zbuciumă printre lanțuri că te afli pe vremea Inchiziției Spaniole iar el fiind un Creștin bănuit de Erezie și tocmai este schingiuit cu metoda strângerii capului și sfărâmarea creerelui !!!
Prin casă unblă parcă pe ouă !!!
Șia adus un baston din fer cu care bate ân dușemea pentru a verifica trăinicia ânainte de a călca cu tot trupul, ceea ce a băgat groaza ân vecinii familia Machidonului Curjos care locuește supt noi !!
Ei au Moștenit apratamentul dela un Unchi orb care a murit ânnecat ân fața Resteurantului Colonade.
Inițial nu au dat inportanță pocăniturilor care le auzeau ân tavan repetitiv ântre bucătărie-bae-și odaea unde locuește Socrămiu.
Ânsă fregvența, intensitatea, precum și insistența cu care se auzeau ia făcut să se gândească la cei mai rău, și anume că Unchiul orb âncă nu șia găsit liniștea pe Lumea Cealantă și ântors ân apratament âi bântue prin plinbări nocturne pe tavan !!!!
Maimult, ân opsesia lui Socrămiu sa apucat ân mezul nopții să toarne apă ân odaea lui pentru a vedea ân ce direcție âncepe dușemeaua a se ânclina pentru prăbușire !!!!
Apa sa imfiltrat la vecinii de dedesupt spre groaza lui Madam Curjos care chiar a ânceput să răcnească că ,,Unchiule, ce ai Matale cu noi ???? De ce ne bântui că nu țiam furat nimica !!!! Și de ce ne Potopești cu apă, Unchiule că dumneta nu ai murit ânnecat ân apă, ai murit ânnecat cu niște Pufuleți ân fața la Colonade, Unchiule !!!!" fiind hotărâtă ca Duminecă săl cheme pe Preuotul Mobutu care prin Slujbele Sf. Vasile CelMare să trimeată la Dracu Sufletul Unchiului și să readucă liniștea ân apartament !!!
Atâta apă ce a turnat, âncât că a ajuns și la Etaj 6 la Machidonul Beștepe speriat deja și el de prăbușirea dușemelelor !!
Ăsta alt deștept, care la vederea apei șiroind pe pereți ia intrat ân cap frica că Blocul nostru se află pe un Vulcan-Ghezer plin cu apă care abea stă să nu pleznească !!!!
Gândind că presiunea apei va arunca Blocul ân sus aidoma Rachetei Apolo 13, dintro prelată de mașină șia făcut o parașută fiind pregătit ca ân caz de calamitate să lase și femee, și Televizor, și frigider, și mașină de spălat, și tot și să sară pe feleastră salvânduse prin Parașutare !!!
Ânsă somnul agitat datorat tot lui Socrămiu cu Mania lui de prăbușire ia dat așa niște Coșmare âncât era cât pe ce să moară acsficsiat de prelată și săl găsească femeea lui ștrangulat cu șforile parașutei !!!!!
Bocăniturile ân podea nea derajat chiar și pe noi !!!
Alantăseară Cumnatul Dorin după ce a strigat din odaea lui că ,,Da' bate, batețiar Moartea la ușe, nu știi că măine dimineață io plec la muncă, parazit bătrân ???" a răcnit și femeea mea că ,,Luațiaș bastonu' ân pulă, âmi strici gresia și parchetul, așa că vin la tine și te fac preș de pus pe jos !!!!" ceea ce la făcut pe Socrămiu să se folosească de femeea lui ân testarea rezistenței Blocului !!!!
Mai ecsact a puso să meargă ânaintea lui, iar cum Socrămea este mult mai slabă a âncărcat Valiza cu care a făcut Armata cu petroae și bolovani și o obliga să unble prin casă târâind Valiza asfel că aflată ân bucătărie Socrămea părea un Personaj din Dramele Cineastului Tarcoschi, iar aflată ân trecere prin sufragerie jurai că ân fața ta se află Ana Carenina din Romanul Marelui Rus Tolcstoi care după o ceartă cu Prințu Vronschi șia luat bagajul și se pregătește să meargă la Gară pentru a se arunca supt roțile Trenului !!!!!
Abea ieri dimineață lui Socrămiu ia mai venit inima la loc gândind că niște stâlpi construiți ân apartamentele vecinilor de dedesupt fics ân mijlocul odăilor ar remedia posibilitatea prăbușirii cutot cu pat !!!! De la noi dela Etaj 8, până la Parter !!!!
Ân scopul ânțelegerii cu vecinii a făcut niște Afișe care comvoacă Ședință pe Scara Blocului ân ziua de Duminecă, rămânând ca el să rezolve și marea dilemă din ce materiale să fie făcuți stâlpii !!!
Ferul, cărămijile, betonul ori lemnul fiind ecstrem de scunpe, singura soluție rămasă lui Socrămiu a fost chirpicii din lut, fiind și material-Eco, adica stâlpii din chirpici sar potrivi cu mobila din casele vecinilor !!!
Așa că ieri de dimineață ân căutarea materialului pentru chirpici ia pus pe toți prietenii lui penseonari să sape ân fața Blocului până dau de lut galben ceea ce io nu am crezut nicio secundă că se va ântânpla !!!!
După ce plini de elan sau apucat de săpat, sau pomenit cu o ploae de gândaci de bucătărie peste ei !!!!
Nevăzând că vecina Cicilia dela Etaj 5 tocmai âși scuturase fața de masă din bucătărie, gândacii au fost interpretați drept Semn Rău dela Bunul Dumnezeu care nui de acord să se sape ân Ajun de Halouin, din acest motiv marea majoritate a penseonarilor aruncând cât-colo uneltele !!!
Iar zelul celor rămași a fost repede calmat când au dezgropat cățelușa pichineață numită Zuzi a vecinei Părălește moartă de bătrânețe ân urmă cu doo luni de zile, cățelușă interpretată drept Farmece făcute și ângropate acolo de babele Donisă !!!!
Singurul care șia continuat săpatul a fost penseonarul Râncău, care ân elanul lui de prietenie față de Socrămiu a reușit să spargă Conducta-Coloană de Apă care alimenta jumătate de Cartier !!!!
Necazul unora a fost bucuria altora, Socrămiu răcnind vesel de pe balcon că ,,Avem apă gratis la făcut chirpicii !!!!" nu sa gândit nicio clipă că vecina Borhală ân vederea remedierii Spațiului Verde din jurul Blocului a plătit și a adus doo Rabe de pământ negru pentru flori !!!!!
Așa că acuma ân fața Blocului se află o mocirlă de nedescris prin care sântem nevoiți să trecem cu toții !!!!
Dacă noi neam loat Cisme-Șold din caociuc, la venirea acasă vecina Borhală juri că arată ca un hipopotan care sa tăvălit ântreaga zi prin mlaștinile din Delta Nilului Egiptean, vecinii pitici Coropcianu arată ca niște animale Soboli din preajma Vulcanilor Noroioși dela Pâclele Buzăului, iar vecina Cicilea fiind ecstrem de dințoasă juri că e un animal Babirusa din mlașinele Insulei Sulavesi, care datorită colților spectaculoși mai este numit și animalul Porcul-Cerb !!!!!
Pe noi nu near fi deranjat cu nimica de vecini, ba chiar near fi amuzat dacă femeea mea nu ar fi trebuit să plătească nesăbuința lui Socrămiu cu chirpicii lui cu tot !!!
Neavând pae pentru formarea chirpicilor, la sfatul prietenului Ciaicoschi Socrămiu a discutat Telefonic cu o Firmă luată din Ziar pentru ai aduce doozeci Baloți Pae !!!!
Așa că aseară după ce neam râs din balcon de vecinii care ânnotau ân noroi neam pomenit la ușe cu un Curier care a adus marfa cerută-Telefonic !!!!
Neavând âncotro, femeea mea a plătit doo Milioane, spre marea noastră uimire când ân loc de doozeci Baloți de Pae lui Socrămiu care habar nam ce a vorbit ân Telefon i sau adus doo Costume de Bae !!!
Așa că obligat-forțat de femeea mea care ia zis că ,,Io nu am dat banii ân vânt !!!! Pune mâna și te ânbracă să văd și io ce ma costat doo Milioane alfel te crăp !!!!!" aseară am văzut și noi cum arată Costumele de Bae ,,Angel Suits" pe Comandă Telefonică !!!
Dacă chiloții albaștri cu stele roșii âți luau ochii, maieul de scufundări âți lua ochii prin Steagul Americii bine ântins pe coastele ca un țanbal ale lui Socrămiu !!!!
Se vedea lucrul American, și asta te ducea cu gându că chiar atuncea Marele Arnod Șvarțănegher aflat ân vizită ân România a trecut și pela Azilul de Bătrâni dela Cunpăna âncărcat cu Cadouri pentru moșnegi !!!!
Bine decoltat și mulat pe trupul slăbănog, maieul âi dezvelea tatuajul făcut ân Armată ân care o femee cu un păr ca o cască fiind legată de un copac era bătută cu un bici-harapnic de un indian-Pele Roșie cu un cuțit la brâu și o cunună de pene ân cap. 
Femeea zicea că ,,Numai da, Valere !!!!!!" ân tinp ce indianul zicea că ,,Didino, urăsc femeele pelverse !!!!!"
Acest lucru descris nu cred că sa ântămplat vreodată, ânsă vederea tatuajului deasupra Steagului Americii a făcuto pe femeea mea să ânceapă să râdă ân hohote iar pe Cumnatul Marin să zică că ,,Bbbăăăăhhh Tată bbbbăăăhhh... Dacă io acuma te pozez cum arăți ân Costum de Bae și trimit Poza la Wașington pariez că ân doozeci și patru de ore Președintele Tramp trimete Armata Americană să Ocupe nunumai Costanța, ci ântreaga Dobroge și so Declare Independentă cu Guvern Nativ American !!!!!" ceea ce la pus iarăși cunplit pe gânduri pe Socrămiu cum ar fi viața la Costanța Americană el nefiind de acord cu Politica izolaționistă dusă de Președintele Tranp !!!!
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 5699
Data de înscriere : 05/11/2012

Vezi profilul utilizatorului http://amintiridespreviitor.forumgratuit.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum