The Pawns of War

In jos

The Pawns of War Empty The Pawns of War

Mesaj Scris de Admin la data de Sam Mai 26, 2018 11:39 pm

The Pawns of War
By Philip A Farruggio
May 25, 2018 "Information Clearing House" - She would always have the brightest smile as she stood at the intersection of Avenue T and Ocean Ave in Brooklyn, N.Y. circa 1968. She was our crossing guard and we all loved Mrs. Lombardo. Each morning and afternoon during school days she would greet each and every kid who passed by her post. On Sundays, before and after each Catholic Mass at St. Edmunds church , she would be there, again with that contagious smile. The young kids loved her as one would love a favorite aunt, and the seniors, who seemed to make up a majority of each Sunday mass, enjoyed the special care Mrs. Lombardo offered them. Then, perhaps sometime in 1968, her son Tommy joined the Marines along with his childhood buddy Pete Haros, of the Haros Coffee shop on Avenue U. A year later Pete returned to the coffee shop from his tour of duty in Vietnam unscathed. Tommy returned in a box! Mrs. Lombardo still took up her post on that corner, but the sparkling smile was replaced by what this writer remembers as a 'Mona Lisa smile' or half frown. As with the lady in the famous portrait, Mrs. Lombardo had too much to say without saying a thing.The Pawns of War C:\Users\BLK\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001
Memorial Day is around the corner once again, and it seems ' The Dogs of War ' are at it as always. Fifty plus years ago there were 58,220 Tommy Lombardos who would never see the smiles of their Moms ever again. Factor that in with approximately 2 million Vietnamese who lost their lives, and one can deduce what our empire's imperial presence meant. For what? For whom? Yet, each and every year spanning these decades, our empire's handlers and their compliant, embedded media sell us this fake and false bill of goods. They honor those dead as ' fallen heroes ' when they should be apologizing for using them as pawns for the geopolitical game they play.
Fast forward to 2002 until the present and see how the scam continues. Phony wars following the dictates of what Zbigniew Brzezinski labeled ' The Grand Chessboard ' for the key Eurasian region were in play... then and NOW! What George Bush Sr. made famous as ' The New World Order' has our empire as the only one needed to assure the ' safety of humanity'. And I have this great bridge in Brooklyn for sale. Imagine the gall of the movers and shakers of this Military Industrial Empire to keep playing that fear card on a mostly subservient and apathetic populace. It worked during the ' Red Scare ' 50s and 60s, with a Cold War that was mostly predicated on continuous ' Fake News'. Eisenhower, through his ' handlers' the two Dulles brothers, knew that the Russians were much weaker than us militarily. The Russians knew it as well. Check out the great 1989 Andrew Davis film 'The Package' to see how these scams work.
They will lower the flag, the flag that this empire has hijacked from us, on Memorial Day. They will have somber ceremonies to ' honor the dead , fallen heroes'. What they should always have done is honor those dead US servicemen and women by acknowledging the criminal acts of sending them to those hornets nests overseas to kill and be killed... or maimed for life with lost limbs, eyes, and fatal diseases from Agent Orange and Depleted Uranium. After that is done, to give just a ' teaspoon of comfort ' to the dead and their families, the war criminals still breathing among us should be tried and convicted for high treason. Let justice be done though the heavens may fall!
Philip A Farruggio is a son and grandson of Brooklyn , NYC longshoremen. He has been a free lance columnist since 2001. His blog can be read in full on World News Trust. Philip has a internet interview show, ' It's the Empire... Stupid' with producer Chuck Gregory, and can be reached at paf1222@bellsouth.net )
 
Pionii războiului
De Philip A Farruggio
25 mai 2018 " Casa de informare a informațiilor " - Ea ar avea întotdeauna cel mai strălucitor zâmbet pe măsură ce stătea la intersecția Avenue T și Ocean Ave în Brooklyn, NY circa 1968. Ea era garda noastră de trecere și am iubit cu toții doamna Lombardo. În fiecare dimineață și după-amiază în timpul zilelor școlare, ea îi saluta pe fiecare copil care a trecut prin postul ei. Duminica, înainte și după fiecare Liturghie Catolică din biserica Sf. Edmunds, ea va fi acolo, din nou, cu acel contagioszâmbet. Copiii tineri i-au plăcut cum o iubea pe o mătușă preferată, iar seniorii, care păreau să constituie majoritatea fiecărei mase de duminică, se bucurau de îngrijirea specială pe care le-a oferit-o doamna Lombardo. Apoi, poate cândva în 1968, fiul său Tommy sa alăturat marinilor împreună cu prietenul său din copilărie, Pete Haros, din magazinul de cafea Haros de pe bulevardul U. Un an mai târziu, Pete sa întors la magazinul de cafea din turneul său de datorie din Vietnam, neatins. Tommy sa întors într-o cutie! Doamna Lombardo încă și-a preluat postul pe colțul ăsta, dar zâmbetul spumos a fost înlocuit de ceea ce amintesc acest scriitor ca un zâmbet "Mona Lisa" sau se încruntă pe jumătate. Ca și doamna din portretul celebru, doamna Lombardo a avutprea mult pentru a spune fără să spui nimic.The Pawns of War C:\Users\BLK\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001
Ziua Memorialului este din nou la colț și se pare că "Câinii războiului" sunt la fel ca întotdeauna. Cu 50 de ani în urmă, au fost 58.220 de Tommy Lombardos care nu ar vedea niciodată zâmbeturile mamelor lor din nou. Factorul în care aproximativ 2 milioane de vietnamezi și-au pierdut viața și se poate deduce ceea ce însemna prezența imperială a imperiului nostru. Pentru ce? Pentru cine? Cu toate acestea, în fiecare an, care se întinde pe parcursul acestor decenii, îngrijitorii imperiului nostru și cei care le respectă, încorporațimedia ne vinde această factură falsă și falsă de bunuri. Ei îi onorează pe cei morți ca pe "eroi căzuți" atunci când ar trebui să-și ceară scuze pentru folosirea lor ca pioni pentru jocul geopolitic pe care îl joacă.
Continuați înainte în 2002 până în prezent și vedeți cum continuă înșelătoria. Războaiele războinice, urmând dictatele a ceea ce Zbigniew Brzezinski a numit "The Grand Chessboard" pentru regiunea euro-estică esențială au fost în joc ... apoi și ACUM! Ceea ce a făcut George Bush Sr. celebru ca "Noua Ordine Mondială" are imperiul nostru ca singurul care trebuie să asigure "siguranța omenirii". Și am de vânzare în Brooklyn acest pod mare. Imaginați-vă răutăcioșia mutanților și agitatorilor acestui Imperiu Industrial Militarpentru a continua să joace acea carte de teamă pe o populație în cea mai mare parte subervată și apatică. A lucrat în timpul anilor 50 și 60 de ani, cu un Război Rece care a fost predominat în cea mai mare parte pe "Știri false". Eisenhower, prin "manipulanții" celor doi frați Dulles, știa că rușii erau mult mai slabi decât noi din punct de vedere militar. Și rușii o știau bine. Check out marele film al anului 1989 Andrew Davis "Pachetul" pentru a vedea cum funcționează aceste înșelătorii.
Vor coborî steagul, steagul pe care acest imperiu la deturnat de la noi, în Ziua Memoriei. Ei vor avea ceremonii sombre pentru a "onora eroii morți, morți". Ceea ce ar fi trebuit întotdeauna să le facă este să-i onoreze pe militarii americani și pe femeile moarte prin recunoașterea actelor criminale de a le trimite la cuiburile de viespi de peste ocean pentru a ucide și a fi uciși ... sau muniți pentru viață cu membrele pierdute, ochii și bolile fatale de la Agent Portocaliu și uraniu sărăcit. După aceea, pentru a da doar o "linguriță de mângâiere" celor morți și familiilor lor, criminali de război care mai respiră printre noi ar trebui judecați și condamnați pentru înaltă trădare.Să se facă dreptate, deși pot cădea cerurile!
Philip A Farruggio este un fiu și nepot al lui Brooklyn, căpitanii de la NYC. El a fost un cronicar al lance-ului gratuit din 2001. Blogul său poate fi citit integral pe World News Trust. Philip are un interviu pe internet, "Este imperiul ... Stupid" cu producătorul Chuck Gregory, și poate fi găsit la paf1222@bellsouth.net )
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 8329
Data de înscriere : 05/11/2012

http://amintiridespreviitor.forumgratuit.ro

Sus In jos

The Pawns of War Empty pe site

Mesaj Scris de Admin la data de Sam Mai 26, 2018 11:46 pm

Admin
Admin
Admin

Mesaje : 8329
Data de înscriere : 05/11/2012

http://amintiridespreviitor.forumgratuit.ro

Sus In jos

The Pawns of War Empty Re: The Pawns of War

Mesaj Scris de Continut sponsorizat


Continut sponsorizat


Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum