British Jews Blast Labour’s New Guidelines on Anti-Semitism New rules permit comparing Israelis to Nazis, accusing Jews of dual loyalty, and arguing that the Jewish state is inherently racist

In jos

British Jews Blast Labour’s New Guidelines on Anti-Semitism New rules permit comparing Israelis to Nazis, accusing Jews of dual loyalty, and arguing that the Jewish state is inherently racist Empty British Jews Blast Labour’s New Guidelines on Anti-Semitism New rules permit comparing Israelis to Nazis, accusing Jews of dual loyalty, and arguing that the Jewish state is inherently racist

Mesaj Scris de Admin la data de Vin Iul 06, 2018 7:49 am

British Jews Blast Labour’s New Guidelines on Anti-Semitism New rules permit comparing Israelis to Nazis, accusing Jews of dual loyalty, and arguing that the Jewish state is inherently racist
By Liel Leibovitz
In an effort to address accusations that it is not doing enough in response to anti-Semitism in its ranks, Britain’s Labour Party released earlier this week a set of guidelines designed to define and combat the ancient hatred. But the Board of Deputies of British Jews and the Jewish Leadership Council, Britain’s two leading communal groups, blasted the guidelines as insufficient and called into question Labour’s conduct in arriving at the new set of rules.
Starting from the widely accepted definition of anti-Semitism published by the International Holocaust Remembrance Alliance, Labour’s officials then proceeded to omit a few key clauses, including the ones stating that “denying the Jewish people their right to self-determination, e.g. by claiming that the State of Israel is a racist endeavor,” and that “drawing comparisons of contemporary Israeli policy to that of the Nazis,” are both anti-Semitic acts. Labour’s new guidelines do address these issues, but in much weaker language. Comparing Israel to Nazi Germany, for example, is ill-advised, according to the guidelines, merely because it “carries a strong risk of being regarded as prejudicial or grossly detrimental to the party.” Nor do Labour’s guidelines prohibit accusing Jews of being secretly more loyal to Israel than to their country of residence or stating that the creation of a Jewish state was itself an inherently racist act, both of which are expressly prohibited by the IHRA’s definition.
These omissions sparked strong criticism from Britain’s Jews. Jonathan Goldstein, chairman of the Jewish Leadership Council, and Marie van der Zyl, president of the Board of Deputies of British Jews, issued a joint statement yesterday, saying that “the U.K. Jewish community has adopted in full the International Holocaust Remembrance Alliance definition of anti-Semitism, as have the British Government, Welsh Assembly, Scottish Parliament, 124 local authorities across the country and numerous governments around the world. It is impossible to understand why Labour refuses to align itself with this universal definition. Its actions only dilute the definition and further erode the existing lack of confidence that British Jews have in their sincerity to tackle anti-Semitism within the Labour movement.”
Other communal groups went even further. Labour Against Antisemitism, a campaign by activists to force the party to come to terms with its problematic attitudes toward Jews, called the new code “a racists’ charter.” The party, they warned, should consider its next step carefully: “The formal adoption of this document,” read their announcement, “would see any remaining credibility lost, perhaps permanently. We urge the Labour leadership to think again.”
A spokeswoman for Labour called the new guidelines “the most detailed and comprehensive guidelines on anti-Semitism adopted by any political party in this country,” and a source within the party told the Daily Mail that the accusations against the party were bogus. “That is a ludicrous and entirely false claim which deliberately misrepresents the guidelines,” said the source. “They cover all the same ground as the IHRA examples, but they go further, providing more examples and details so they can actually be applied. That is why they were so positively received by all wings of the party and unanimously agreed in the meeting.”
Not all wings of the party, however, seem to agree with this characterization. Leaders of the Jewish Labour Movement, which is part of the Labour Party, wrote the party’s secretary a letter to express their dismay. “The Jewish community, and the Jewish Labour Movement, believe that the best working definition of anti-Semitism is the full IHRA definition, including its examples,” read the letter, signed by MP Luciana Berger and the JLM national chairman Ivor Caplin. “It doesn’t need changing, and it’s unclear for whose benefit these changes have been made. We cannot give anti-Semites a get-out-of-jail free card.”
Britanici britanici Blast Labs noi orientări privind antisemitismul Noi reguli permit compararea israelienilor cu naziștii, acuzând evreii de loialitate dublă și argumentând că statul evreu este inerent rasist
De Liel Leibovitz
Într-un efort de a aborda acuzațiile potrivit cărora nu se face suficient ca răspuns la antisemitism în rândurile sale, Partidul Laburist din Marea Britanie a lansat la începutul acestei săptămâni un set de orientări menite să definească și să combată ura veche. Dar consiliul de deputați al evreilor britanici și Consiliul de conducere evreiască, cele două grupuri comunitare de conducere, au criticat liniile directoare ca fiind insuficiente și au pus sub semnul întrebării comportamentul lui Labour în a ajunge la noul set de reguli.
Pornind de la definiția larg acceptată a antisemitismului, publicată de Alianța Internațională pentru Rememorarea Holocaustului, oficialii Labor au continuat să ocupe câteva clauze-cheie, printre care se menționează că "refuzând poporului evreu dreptul la autodeterminare, de ex. susținând că Statul Israel este un efort rasist "și că" desenarea comparațiilor politicii israeliene contemporane cu cea a naziștilor "sunt acte antisemite. Noile linii directoare ale muncii abordează aceste probleme, însă într-un limbaj mult mai slab. Compararea Israelului cu Germania nazistă, de exemplu, este necorespunzătoare, conform liniilor directoare, doar pentru că "prezintă un risc puternic de a fi considerat ca prejudiciabil sau în detrimentul partidului." Nici instrucțiunile Muncii nu interzic acuzarea evreilor de a fi în secret mai loiali față de Israel decât țării lor de reședință sau afirmând că crearea unui stat evreiesc era ea însăși un act inerent rasist, ambele fiind interzise în mod expres de definiția IHRA.
Aceste omisiuni au declanșat critici puternice din partea evreilor din Marea Britanie. Jonathan Goldstein, președintele Consiliului de conducere al evreilor, și Marie van der Zyl, președintele Consiliului de deputați al evreilor britanici, au emis ieri o declarație comună, spunând că "comunitatea evreiască din Regatul Unit a adoptat în întregime definiția Alianței Internaționale de Remembrance a Holocaustului antisemitism, la fel ca și guvernul britanic, Adunarea Welsh, parlamentul scoțian, 124 de autorități locale din întreaga țară și numeroase guverne din întreaga lume. Este imposibil să înțelegem de ce Munca refuză să se alinieze la această definiție universală. Acțiunile sale diluează doar definiția și erodează în continuare lipsa de încredere pe care evreii britanici o au în sinceritatea lor de a aborda antisemitismul în cadrul mișcării muncitorești ".
Alte grupuri comunale au mers mai departe. Muncă împotriva antisemitismului, o campanie a activiștilor de a obliga partidul să se conformeze atitudinilor sale problematice față de evrei, a numit noul cod "o carte de rasistă". Partidul, avertizase, ar trebui să ia în considerare următorul său pas cu atenție: adoptarea acestui document, "citiți anunțul lor", ar vedea că orice credibilitate rămasă va fi pierdută, probabil permanent. Îndemnăm conducerea forței de muncă să se gândească din nou. "
Un purtător de cuvânt al Muncii a numit noile linii directoare "cele mai detaliate și cuprinzătoare orientări privind antisemitismul adoptat de orice partid politic din această țară", iar o sursă din cadrul partidului a declarat Daily Mail că acuzațiile împotriva partidului au fost false. "Aceasta este o afirmație ridicol și în întregime falsă, care prezice în mod deliberat în mod greșit liniile directoare", a spus sursa. "Acestea acoperă tot terenul ca și exemplele IHRA, dar merg mai departe, oferind mai multe exemple și detalii, astfel încât acestea să poată fi aplicate. De aceea, ei au fost primiți atât de pozitiv de toate aripile partidului și au convenit în unanimitate în cadrul întâlnirii. "
Nu toate aripile partidului par să fie de acord cu această caracterizare. Liderii mișcării evreiești a muncii, care face parte din Partidul Laburist, au scris secretarului partidului o scrisoare pentru a-și exprima nemulțumirea. "Comunitatea evreiască și Mișcarea evreiască a muncii consideră că cea mai bună definiție de lucru a antisemitismului este definiția completă a IHRA, inclusiv exemplele sale", a citit scrisoarea semnată de deputatul Luciana Berger și președintele național al JLM, Ivor Caplin. "Nu este nevoie să se schimbe, și este neclar pentru beneficiul cărora s-au făcut aceste schimbări. Nu putem oferi antisemitei o carte liberă de închisoare.
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 5703
Data de înscriere : 05/11/2012

Vezi profilul utilizatorului http://amintiridespreviitor.forumgratuit.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum