The Primacy Of Jewish Genes

In jos

The Primacy Of Jewish Genes Empty The Primacy Of Jewish Genes

Mesaj Scris de MIKUTZA CE KURAI la data de Mier Aug 26, 2015 12:45 amAnd what about the people who suffer at the hands of Jewish nationalism or Israeli terror?
The Primacy Of Jewish Genes Wheelwright+flaggenome+p
…by  Gilad Atzmon
The Guardian reported this week that a study of Holocaust survivors revealed that the Jewish trauma is passed on to its children’s genes. The conclusion from a research team at New York’s Mount Sinai hospital led by Rachel Yehuda stems from the genetic study of 32 Jewish men and women who had either been interned in a Nazi concentration camp, witnessed or experienced torture or who had had to hide during the second world war.
Unlike The Guardian, that published a dry report of this ‘scientific revelation’, I am puzzled. What is the meaning of this scientific news? Does it suggest that the kids of Holocaust survivors are better adapted to the next holocaust or does it suggest alternatively that the heirs of Shoah survivors have inherited the trauma and are now entitled to German reparation money until the end of time?
On the other hand, if Zionists are telling the truth and Jews have been persecuted throughout their history and the Jewish past is dotted with holocausts, then one would expect the ‘trauma gene’ to be widely spread amongst Jews anyway. I am confused.
It is obvious that Rachel Yehuda, her Jewish team and the Jewish hospital were particularly interested in Jewish genes and Jewish suffering, but are the new findings universal? What about African Americans who survived slavery and who are still subject to institutional discrimination and constant abuse, are they also passing their trauma through their genes or is it only Jews who possess this special physiological capacity?
And what about the people who suffer at the hands of Jewish nationalism or Israeli terror?  Did Yehuda bother to find out whether Palestinians are also passing genetic information to their successors? Obviously not and for a good reason. Unlike the Nazi Judeocide that had a start and an end in time, the on-going Palestinian plight has no foreseeable end. The babies born in Gaza today do not need to inherit trauma from their parents through genetics; trauma will be delivered to them directly by the Israeli army and the Israeli air force.
In the years that followed the Shoah, some Jewish psychologists and writers expounded on the meaning of post-traumatic stress disorder (Post-TSD). I have always been confused by the term. I grew up in Israel and was surrounded by many Holocaust survivors – people with numbers tattooed on their arms. Some of them suffered enormously along the war.
Yet they were generally quite ordinary people. Some were kind, others less so, some were clever and charming, others not so much. The Holocaust was not much of an issue for them as far as I could tell. They wanted to get away from that life. If anything they tried to forget. But often their children were slightly different. Many were overwhelmingly possessed by the Shoah and made it into their new religion.
My study of the Holocaust religion led me to define the notion of PRE Traumatic Stress Disorder (Pre-TSD) – the unique ability to be tormented by an imaginary fictional event in the phantasmic future. It is the Pre-TSD condition that makes contemporary Jewish politics into a dangerous affair for Jews and the rest of us. It is Pre-TSD that enables the sufferer to see an existential threat everywhere and in anything.
If I am correct about Pre-TSD, we may even learn that within the context of Jewish trauma, it is the children who pass trauma onto the genes of their survivor parents. I am certain that Mount Sinai and Rachel Yehuda can find at least 32 members of that community that would support such post-epigenetic findings.
Meanwhile, we are clearly moving into a new phase in the study of collective Jewish phobia. The Jewish trauma now resides in the genes reports the Guardian. If true, the Holocaust religion is now forever engraved in Jewish physiology. This is devastating news for anti Semites and Jew haters – no point in tormenting the Jews anymore for the Jews are born tormented.

Related Posts:

MIKUTZA CE KURAI
MIKUTZA CE KURAI

Mesaje : 283
Data de înscriere : 17/03/2013

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

The Primacy Of Jewish Genes Empty Primatul genelor evreiesti

Mesaj Scris de MIKUTZA CE KURAI la data de Mier Aug 26, 2015 12:49 am

Și ce despre oamenii care suferă în mâinile naționalismului evreiesc sau teroare israelian?
The Primacy Of Jewish Genes Wheelwright+flaggenome+p
... Printr-o Gilad Atzmon
The Guardian Â raportat in aceasta saptamana ca un studiu de supraviețuitorilor Holocaustului a arătat că trauma evreiască este trecut pe la genes. copiilor săi este concluzia de la o echipa de cercetare de la New Yorkâ € ™ s spital Muntele Sinai condusa de Rachel Yehuda provine din studiul genetic de 32 de bărbați evrei și femei care au fost fie internați într-un lagăr de concentrare nazist, a fost martor sau cu experiență de tortură sau care au avut de a ascunde în timpul al doilea război mondial.
Spre deosebire de The Guardian, care a publicat un raport uscată a acestui "revelație științifică", eu sunt nedumerit.Care este sensul acestei știri științifice? Are sugerează că copiii ale supraviețuitorilor Holocaustului sunt mai bine adaptate la Holocaust următoare sau nu-l sugerează alternativ, că moștenitorii de supraviețuitori Șoah au moștenit trauma și sunt acum dreptul de a bani repararea germană până la sfârșitul timpului?
Pe de altă parte, în cazul în care sioniști spun adevărul și evreii au fost persecutați de-a lungul istoriei lor și trecutul evreiesc este presarata cu arderile, atunci ar fi de așteptat â € ~trauma genea € ™ să fie larg răspândită printre evrei, oricum. Sunt confuz.
Este evident că Rachel Yehuda, echipa sa evreiască și la spital evreiesc au fost deosebit de interesati de gene evreiești și suferințele evreilor, dar sunt noile descoperiri universal? Ce zici de afro-americani care au supraviețuit sclaviei și care sunt încă supuse discriminării instituționale și abuz constant, sunt ele trece, de asemenea, traume acestora prin genele lor sau este doar evreii care posedă această capacitate fiziologică specială?
Și ce despre oamenii care suferă în mâinile naționalismului evreiesc sau teroare israelian? Â A Yehuda deranjez pentru a nu și pentru un motiv bun afla dacă palestinienii sunt, de asemenea, trece de informatii genetice pentru a succesorilor lor? Â Evident ,Spre deosebire de Judeocide nazist care a avut un început și un sfârșit în timp, situația palestinian în curs nu are sfârșit previzibil. Copiii nascuti din Gaza astăzi nu trebuie să moștenească trauma de la părinții lor, prin genetică; trauma vor fi livrate pentru a le direct de către armata israeliană și forțele. aeriene israeliene.
În anii care au urmat Shoah, unii psihologi evrei și scriitori expus pe sensul de tulburare de stres post-traumatic (post-TSD). Am fost întotdeauna confundat cu termenul. Am crescut în Israel și a fost înconjurat de mulți supraviețuitori ai Holocaustului - persoane cu numere tatuat pe brațe. Unii dintre ei au suferit enorm de-a lungul războiului.
Cu toate acestea, ei au fost oamenii, în general, destul de obișnuiți. Unii au fost un fel, Â altele mai puțin, unele au fost inteligent și fermecător, Â altele nu atât de mult. Holocaustul nu a fost mult de o problemă pentru ei în măsura în care am putut spune. Ei au vrut să scape de acea viață. Dacă ceva au încercat să uite. Dar de multe ori copiii lor au fost ușor diferite. Mulți au fost o majoritate covârșitoare posedat de Shoah și a făcut-o în noua lor religie.
Studiul meu a religiei Holocaustului ma condus pentru a defini noțiunea de tulburare PRE stres post-traumatic (Pre-TSD) - capacitatea unica de a fi chinuit de un eveniment fictiv imaginar în viitor fantasmagoric. Acesta este pre-conditie TSD care face politica evrei contemporane într-o afacere periculoasă pentru evrei și restul dintre noi. Acesta este pre-TSD care permite bolnavul pentru a vedea o amenințare existențială peste tot și în nimic.
Dacă am dreptate despre pre-TSD, putem învăța chiar că în contextul traumei evreiesc, este copiii care trec trauma pe genele părinților de urmaș. Sunt sigur că Muntele Sinai și Rachel Yehuda pot găsi cel puțin 32 de membri ai comunității care ar sprijini astfel de constatări post-epigenetice.
Între timp, suntem în mod clar trecerea într-o nouă fază în studiul de fobie evreiești colective. Trauma evreiesc se află acum în rapoartele gene The Guardian. Dacă este adevărat, religia Holocaustului este acum pentru totdeauna gravată în fiziologie evreiesc. Aceasta este o veste devastatoare pentru semiți anti și vrăjmașii evreu â € "nici un punct în chinui evreii mai de evrei se nasc chinuite.

Postari relevante:

MIKUTZA CE KURAI
MIKUTZA CE KURAI

Mesaje : 283
Data de înscriere : 17/03/2013

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum